Odkazy na zajímavé stránky

Banner našich stránok

Chovateľský klubkde sme registrovaní

celosvetová databáza psov

Zaujímavé stránky nielen pre začínajúcich psovodov

Otec našej Reny

Stránky Ilana vom Kirschental, otca našeho vrhu "A"

Stránky Českomoravské kynologické unie